6 strategier för en fysioterapiklinik fri från utbrändhet

6 strategier för en fysioterapiklinik fri från utbrändhet

Att ta itu med utbrändhet i en klinisk miljö är ett komplext och människocentrerat arbete. Både klinikägare och fysioterapeuter står inför unika utmaningar när det gäller att hantera utbrändhet, som kan påverka olika aspekter av kliniken. Utbrändhetens effekter på kliniken kan vara skadliga för allt från patientvården till personalens moral och den övergripande produktiviteten.

För att hantera denna utmaning har vi sammanställt sex användbara strategier som syftar till att mildra och hantera utbrändhet hos yrkesutövare på ett effektivt sätt.

Ta inte bara vårt ord på det

1. Främja en stödjande arbetsmiljö

Ett av de grundläggande stegen för att motverka utbrändhet på fysioterapikliniker är att skapa en stödjande och inkluderande arbetsmiljö. Detta kan uppnås genom att implementera dessa strategier på din klinik:

1. Psykologisk säkerhet: Främja en miljö där teammedlemmarna känner sig bekväma med att öppet dela med sig av sina tankar, funderingar och idéer. Denna öppna kommunikation främjar samarbete, en känsla av tillhörighet samt tidig identifiering och lösning av potentiella problem. Skapa möjligheter för dessa diskussioner genom regelbundna teammöten, förslagslådor eller enskilda samtal.

2. Erkänn ansträngning och prestation: Öka arbetsmoralen och motivationen genom att bekräfta och belöna teamets hårda arbete. Erkännandet kan vara så enkelt som en muntlig bekräftelse eller mer formellt som utmärkelser eller bonusar. Fira både individuella och teamrelaterade prestationer för att validera insatser och främja stolthet och ägarskap i arbetet.

3. Tillhandahålla möjligheter till professionell utveckling: Kontinuerligt lärande och professionell utveckling håller ditt team motiverat. Genom att erbjuda utbildning, workshops och konferenser kan medarbetarna höja sin kompetens, växa i sina roller och hålla sig uppdaterade. Detta förbättrar yrkeskompetensen och visar att man investerar i deras karriärutveckling, vilket skapar värde och lojalitet.

2. Genomföra initiativ för balans mellan arbete och privatliv

Vikten av balans mellan arbete och fritid för att motverka utbrändhet hos fysioterapeuter bör inte underskattas. Som ett resultat känner de anställda att de har mer kontroll över sina liv, vilket leder till minskad stress och större arbetstillfredsställelse. Genom att införa initiativ för balans mellan arbete och fritid understryker du att din klinik värnar om personalens välbefinnande, vilket har en positiv inverkan på personalomsättningen och den övergripande produktiviteten. Tänk på följande exempel som bra initiativ för balans mellan arbete och fritid:

  1. Program för välbefinnande
  2. Stöd till professionell utveckling
  3. Regelbundna avstämningar
  4. Ställ upp tydliga förväntningar
  5. Föregå med gott exempel

3. Främja välbefinnande: motion och meditation

Du känner säkert till fördelarna med att kombinera motion och meditation för att öka det allmänna välbefinnandet. Motion stärker inte bara din kropp utan höjer också ditt humör och minskar stress genom endorfinfrisättning. Meditation är en populär metod för att lugna tankarna och öka fokus, även om det bara handlar om en minuts medveten andning.

När du kombinerar träning och meditation är det en bonus för både din kropp och ditt sinne. Det kan hjälpa dig att hantera saker när de uppstår, förbättra din livskvalitet och få dig att känna dig lugnare. Främja personalens motion genom kommunikationskanaler för att dela dagliga aktiviteter eller genom att delta i tävlingar och insamlingar som erbjuder belöningar för fysisk aktivitet.

4. Uppmuntra regelbundna pauser och sätt tydliga gränser

När man tar itu med utbrändhet hos fysioterapeuter är det viktigt att betona vikten av att ta regelbundna pauser och att ha tydliga arbetstider i klinikens schema.

Pauserna är viktiga "uppladdningsintervaller" som är avgörande för att förhindra trötthet, bibehålla fokus och i slutändan öka produktiviteten. Dessutom måste lunchrasterna skyddas. En riktig lunchrast, långt från skrivbordet eller arbetsplatsen, kan leda till en mer produktiv och fokuserad eftermiddag.

I den moderna teknikens tidevarv, där gränserna mellan arbete och privatliv ofta suddas ut, är det viktigt att kunna koppla av utanför ordinarie arbetstid. Det är viktigt att skapa tydliga gränser gentemot patienterna genom att kommunicera svarstider och tillgänglighet. Att sätta dessa gränser minimerar inte bara oron för patienter under fritid och helger, utan bidrar också till kvaliteten på din fritid och egenvård.

5. Sök professionell hjälp

När teammedlemmar visar ihållande tecken på utbrändhet som kronisk trötthet, minskad produktivitet, cynism eller avståndstagande är det dags att uppmuntra dem att söka hjälp från mentalvårdspersonal. Psykologer och psykiatriker är väl rustade att erbjuda effektiva strategier för stresshantering och förebyggande av utbrändhet, som kan omfatta terapi, copingtekniker och medicinering vid behov.

Överväg att anordna workshops eller seminarier med personal inom mental hälsa på din klinik för att utbilda alla anställda om hur man känner igen och hanterar stress och utbrändhet. Detta bidrar till att avstigmatisera diskussioner om psykisk ohälsa och betonar vikten av att söka hjälp vid behov.

6. Utnyttja digitala verktyg

Digital hälsa är ett trendigt ämne inom sjukvården. Om de implementeras på rätt sätt kan digitala hälsoverktyg hjälpa till att minska arbetsbelastningen, förbättra patientkontakterna och i slutändan minska risken för utbrändhet inom sjukgymnastik. I vår guide kan du lära dig hur du hanterar tid, administrativt arbete och patientrelationer för att skydda ditt välbefinnande med hjälp av digitala verktyg.

Upprätthålla en fysioterapiklinik fri från utbrändhet

För att skydda ditt team från utbrändhet inom fysioterapi bör du skapa en stödjande arbetsmiljö, förespråka balans mellan arbete och privatliv, uppmuntra regelbundna pauser och sätta upp tydliga gränser, främja motion och välbefinnande samt prioritera professionell hjälp vid behov.

För en djupare förståelse av de faktorer som bidrar till utbrändhet inom fysioterapi, effektiva dagliga metoder och värdefulla insikter, ta del av vår kostnadsfria guide: Avkylning: Hur utövare kan motverka utbrändhet.

Ladda ner nu för att få värdefulla insikter om hur du hanterar utbrändhet inom fysioterapi.

Prenumerera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om nya funktioner och andra nyheter.

Genom att prenumerera godkänner du vår Integritetspolicy och ger ditt samtycke till att få uppdateringar från vårt företag.
Tack! Vi har mottagit din ansökan!
Oops! Något gick fel när du skickade in formuläret.

Jeremy Lewis Samarbete med Physitrack

Vi är glada att kunna berätta att professor Jeremy Lewis PhD FCSP har samarbetat med Physitrack för att ta fram det mest omfattande och inkluderande axelrehabiliteringsprogrammet som finns tillgängligt online. Här är allt du behöver veta om samarbetet.

Evidensbaserad e-lärande inom fysikkurser

Vår e-learningplattform Physicourses har gått samman med Evidence in Motion för att ge kursbiblioteket ett mer forskningsdrivet, evidensbaserat och mångsidigt utbud. I det här blogginlägget får du veta varför EIM är en värdefull resurs i ditt lärande och hur du kommer igång med deras kurser i Physicourses.

Hur hanterar man utbrändhet bland fysioterapeuter på sin klinik?

Utbrändhet bland fysioterapeuter är ett vanligt förekommande problem på kliniker och påverkar både terapeuternas välbefinnande och kvaliteten på patientvården.

Detta blogginlägg utforskar effektiva metoder för att hantera och lindra utbrändhet inom fysioterapi, med tonvikt på användning av digitala resurser och implementering av stödjande åtgärder i klinikmiljön.

Bild från Movement Clinic

Movement Clinic möjliggör rörelse för att jobba mot ett större syfte

Movement Clinic letar alltid efter sätt att förbättra patienternas återhämtning. Med Physitrack tog de ett steg närmare att hjälpa patienterna att uppnå bättre välbefinnande och rörelse.

> 1100

anställda

2018

har använt Physitrack sedan

> 12,000

operationer per år

Bild från Movement Clinic

Movement Clinic möjliggör rörelse för att jobba mot ett större syfte

Movement Clinic letar alltid efter sätt att förbättra patienternas återhämtning. Med Physitrack tog de ett steg närmare att hjälpa patienterna att uppnå bättre välbefinnande och rörelse.

> 1100

anställda

2018

har använt Physitrack sedan

> 12,000

operationer per år

Bild från Movement Clinic

Movement Clinic möjliggör rörelse för att jobba mot ett större syfte

Movement Clinic letar alltid efter sätt att förbättra patienternas återhämtning. Med Physitrack tog de ett steg närmare att hjälpa patienterna att uppnå bättre välbefinnande och rörelse.

> 1100

anställda

2018

har använt Physitrack sedan

> 12,000

operationer per år

pil till vänster
pil till höger

Är du redo att börja?

Bli en del av tusentals nöjda hälsovårdsproffs och ta din praktik till nästa nivå. En perfekt lösning för att stödja hela patientresan. Allt i en och samma app.

Övningar på recept
Insamling av resultatdata för att underlätta din analys
Telemedicin och meddelanden