Physitrack Plc (publ): Physitrack neemt Fysiotest over, verbetert productaanbod en vergroot potentiële markt

Physitrack zal voor de overname in totaal SEK 15,0 miljoen in contanten betalen, en verder een potentiële totale earn-out van SEK 55,0 miljoen over vier jaar, op voorwaarde dat in die periode ambitieuze groeidoelstellingen worden bereikt die in lijn zijn met die van Physitrack.

Physitrack Plc (publ), een wereldleider op het gebied van virtuele zorg, heeft vandaag de overname afgerond van het in Zweden gevestigde Fysiotest Europa AB, een Scandinavische leider op het gebied van moderne bedrijfsgezondheidszorg, fysieke tests en prestatiecoaching. De overname versnelt de verbetering van het aanbod en verhoogt de inkomstenstromen door gebruik te maken van de bewezen formule van Fysiotest op wereldwijde schaal.

"We zijn verheugd Fysiotest te verwelkomen in de Physitrack groep. Nu kunnen we onze virtual-first care business line verder versterken door onze expertise en technologische voorsprong voor preventie en wellness te vergroten. Fysiotest's unieke succesvolle methodologie voor preventieve zorg stelt ons in staat om een belangrijke commerciële sprong voorwaarts te maken met werkgevers, verzekeraars en publieke zorgverleners, die zullen profiteren van verbeterde gezondheid van werknemers, behoud van personeel en minder kostbaar ziekteverzuim", aldus Henrik Molin, Physitrack CEO.

Fysiotest - een koploper in preventieve moderne gezondheidszorg

Fysiotest Europa AB richt zich op preventieve gezondheidszorg door middel van geoptimaliseerde fysieke tests, training, voedingsadvies en coaching van werknemers, zowel op individueel als op organisatieniveau. Het bedrijf biedt op sportwetenschappen gebaseerde ervaringen met gepersonaliseerde analyses door middel van uitgebreide gezondheidsevaluaties en bloedtests, die coaching van de behoeften van het individu mogelijk maken en tegelijkertijd bruikbare doelen stellen.

"Na deze deal beschikken we over de beste technologie, methodologie en een intern team om ons aanbod voor Physitrack's klanten over de hele wereld te optimaliseren," vervolgt Henrik Molin.

De oprichter van Fysiotest, Sami Seppänen, is een van de meest gerenommeerde topsportcoaches van Zweden, met name als hoofdcoach van het Zweedse nationale tennisteam. Seppänen ontwikkelde de op feiten gebaseerde analyse- en coachingmethodologie van het bedrijf na tientallen jaren met atleten te hebben gewerkt om hun gezondheid en prestaties te optimaliseren.

De inkomstenstromen van Fysiotest zijn zeer repeterend en hebben een vaste klantenbasis. Er is ook ruimte om het bedrijfsmodel van Fysiotest aan te vullen met een abonnementsmodel dat SaaS-achtige inkomstenstromen zal opleveren, in lijn met de manier waarop Physitrack op korte termijn in alle bedrijfsonderdelen denkt te gaan werken.

"We zijn verheugd om ons aan te sluiten bij Physitrack en haar groepsmaatschappijen om deel uit te maken van de nieuwe en innovatieve dimensie van de moderne gezondheidszorg. Met Physitrack's ongeëvenaarde technologie in combinatie met onze expertise en unieke benadering van preventie, zullen we beschikken over de beste methodologie en het beste team om ons aanbod in onze bestaande markten te optimaliseren, terwijl we ook de weg bereiden voor het leveren van onze unieke klantervaring over de hele wereld," zegt Sami Seppänen, Fysiotest oprichter en CEO.

Versterking van Scandinavische voetafdruk en verbetering van het aanbod
De overname van Fysiotest is een financieel aanwinst die Physitrack in staat stelt zijn zorgaanbod uit te breiden met testen, assessments, analyse en coaching. Het stelt Physitrack ook in staat om gebruik te maken van het bewezen succes van Fysiotests Scandinavische aanbod op wereldwijde schaal en zijn zorgaanbod in deze zeer interessante regio uit te breiden.

Physitrack zal de belangrijkste methodologie en processen van Fysiotest integreren in zijn nieuwe zorgaanbod op abonnementsbasis, dat gericht is op het leveren van een technologiegerichte holistische wellness- en zorgdienst aan KMO's, ondernemingen en particuliere zorgverzekeraars. Dit nieuwe aanbod zal Physitrack een extra mogelijkheid bieden om het potentieel van de verbeterde functies die de overeenkomst met zich meebrengt te gelde te maken. De onderneming verwacht ook te kunnen profiteren van het talent en de ervaring van het managementteam, waaronder Sami Seppänen en zijn team van deskundige ergotherapeuten en fysiotherapeuten, om de technologie van Physitrackvoor patiëntbetrokkenheid te verbeteren.

"Het aanpakken van de heersende hiaten in virtuele zorg en betrokkenheid van patiënten op afstand opent nieuwe wegen voor groei en omdat we alles verpakken in een holistische, kant-en-klare, betaalbare en handige digitale SaaS-oplossing, verwachten we onze bereikbare markt aanzienlijk uit te breiden", voegt Henrik Molin, Physitrack CEO, toe.

Financiële gegevens en aankoopprijs

In de twaalf maanden eindigend op 31 december 2021 zal Fysiotest naar verwachting een omzet boeken van SEK 12,0 miljoen, en een gecorrigeerde EBITDA van SEK 1,8 miljoen, of een EBITDA-marge van 15 procent. Per 31 december 2020 bedroegen de bruto activa van Fysiotest 2,8 miljoen SEK. De eerste eenmalige integratiekosten worden geraamd op ongeveer SEK 1,0 miljoen over een periode van zes maanden.

Op stand-alone basis zal Fysiotest naar verwachting groeien in overeenstemming met de door de Groep meegedeelde doelstelling om de autonome omzet op middellange termijn met meer dan 30% per jaar te doen groeien. Fysiotest zal naar verwachting op middellange termijn ook de groei van de bestaande business lines van Physitrackstimuleren.

In overeenstemming met de meegedeelde groeistrategie van Physitrack zal de overname op korte termijn leiden tot een inkrimping van de marges, maar op termijn zal Fysiotest profiteren van kostensynergieën door gebruik te maken van de superieure technologie, de ontwikkelaars en het wereldwijde netwerk van gezondheidswerkers, verkoop- en ondersteunend personeel van Physitrack en streeft het naar een nauwere afstemming op de meegedeelde EBITDA-margedoelstelling van de Physitrack Group van 40-45% binnen 3 jaar.

Fysiotest wordt overgenomen via de rechtspersoon Fysiotest Europa AB, die in Zweden geregistreerd is en gefinancierd wordt met contanten; Physitrack zal een totale contante vergoeding van SEK 15,0 miljoen vooraf betalen voor de overname, en verder een potentiële totale earn-out vergoeding van SEK 55,0 miljoen over vier jaar, afhankelijk van het bereiken van ambitieuze groeidoelstellingen in lijn met die van Physitrackin die periode.

Voor meer informatie, zie persbericht: https://www.physitrackgroup.com/about/growth-strategy en Physitrack's Prospectus vrijgegeven in verband met zijn IPO: https://www.physitrackgroup.com/ipo/ipo.

Goedkeuring door regelgevende instanties
De closing van de transactie is niet afhankelijk van enige closingvoorwaarden, waaronder geen goedkeuring door regelgevende instanties.

Vragen over deze mededeling moeten worden gericht aan:
Investeerderscontact: Kristian Stålberg, +46 (0) 720 18 05 93, ir@physitrack.com
Contactpersoon voor de media: Kristian Stålberg, +46 (0) 720 18 05 93, media@physitrack.com

Over Physitrack Plc
Physitrack Plc, opgericht in 2012, is een wereldwijde aanbieder van digitale gezondheidszorg, voornamelijk gericht op de B2B-markt voor fysiotherapie en musculoskeletale zorg. Met medewerkers op vier continenten, klanten in 17 tijdzones en patiënten in 187 landen is Physitrack een echt wereldwijd bedrijf.

Het bedrijf heeft twee bedrijfslijnen:
1. Software-as-a-Service (SaaS)-gebaseerd softwareplatform op maat van de fysiotherapie en musculoskeletale zorg, dat klinische oefeningen voor thuisgebruik, het voorschrijven van onderwijs, het opvolgen van resultaten, triaging en Telehealth omvat.
2. Virtual-first wellness- en zorgverlening met als basis het Physitrack technologieplatform en zorgprofessionals gevestigd in het Verenigd Koninkrijk.

Physitrack Plc heeft zijn hoofdkantoor in Londen, Verenigd Koninkrijk, en is genoteerd op Nasdaq First North Premier Growth Market (PTRK).

FNCA Sweden AB is benoemd tot gecertificeerd adviseur, info@fnca.se, +46 8 528 00399

Bezoek ons op https://www.physitrack.com/.

Over Fysiotest

Fysiotest Europa AB richt zich op preventieve moderne gezondheidszorg door middel van geoptimaliseerde tests, training, voedingsadvies en coaching van werknemers, zowel op individueel als op organisatieniveau. Het bedrijf biedt op sportwetenschappen gebaseerde wellness-ervaringen met op maat gemaakte analyses door middel van uitgebreide gezondheidsevaluaties en bloedtesten, waardoor coaching kan worden afgestemd op de behoeften van een individu en bruikbare doelen kunnen worden gesteld.

Het resultaat is een uniek, holistisch beeld van de gezondheidsstatus van een bedrijf, terwijl elke werknemer ook advies op maat krijgt, gebaseerd op hun specifieke omstandigheden en gewenste doelen. Het bedrijf is actief in de hele Scandinavische regio en heeft zijn hoofdkantoor in Båstad, Zweden.

Meer informatie op https://www.fysiotest.se/.

Belangrijke informatie
Deze mededeling kan bepaalde toekomstgerichte uitspraken bevatten. Dergelijke verklaringen zijn alle verklaringen die geen betrekking hebben op historische feiten en uitdrukkingen bevatten zoals "geloven", "inschatten", "voorzien", "verwachten", "veronderstellen", "voorspellen", "voornemen", "kunnen", "veronderstellen", "zouden" of soortgelijke uitdrukkingen. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn gebaseerd op verschillende schattingen en veronderstellingen die in verschillende gevallen gebaseerd zijn op bijkomende veronderstellingen. Hoewel Physitrack van mening is dat deze veronderstellingen redelijk waren toen ze werden gemaakt, zijn dergelijke toekomstgerichte verklaringen onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere belangrijke factoren die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en die buiten de controle van Physitrack liggen. Dergelijke risico's, onzekerheden en belangrijke factoren zouden ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die door middel van de toekomstgerichte verklaringen uitdrukkelijk of impliciet in deze mededeling zijn aangegeven. De informatie, percepties en toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht gelden uitsluitend op de datum van dit persbericht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Deze informatie is informatie die Physitrack verplicht openbaar moet maken op grond van de EU Marktmisbruikverordening. De informatie werd ingediend voor publicatie, door bemiddeling van de hierboven vermelde contactpersonen, op 2021-09-30 08:30 CEST.

Klaar om te beginnen?

Sluit je aan bij duizenden tevreden artsen en til je praktijk naar een hoger niveau. Jouw perfecte oplossing om het hele patiëntentraject te ondersteunen. Alles in één app.

Oefeningen meegeven
Resultaatanalyse
Videoconsultatie en berichtgeving