Physitrack Plc (publ): Physitrack förvärvar Fysiotest, förbättrar produktutbudet och expanderar adresserbar marknad

Physitrack kommer att betala en total kontant köpeskilling om 15,0 MSEK i förskott för förvärvet, och ytterligare en potentiell sammanlagd tilläggsköpeskilling om 55,0 MSEK över fyra år under förutsättning att tillväxtmålen tänjs i linje med Physitrack"uppnås under den perioden.

Physitrack Plc (publ), en global ledare inom det globala virtuella vårdområdet, har idag slutfört förvärvet av Sverigebaserade Fysiotest Europa AB, en nordisk ledare inom modern företagshälsovård, fysisk testning och prestationscoaching. Förvärvet påskyndar förbättringen av erbjudandet och ökar intäktsströmmarna genom att utnyttja Fysiotests beprövade formel på global nivå.

"Vi är glada över att välkomna Fysiotest till Physitrack grupp. Nu kan vi ytterligare förbättra vår verksamhetslinje för virtuell första vård genom att öka vår expertis och tekniska fördel för förebyggande och välbefinnande. Fysiotests unikt framgångsrika metodik för förebyggande vård gör att vi kan ta ett betydande kommersiellt steg framåt med arbetsgivare, försäkringsbolag och offentliga vårdgivare, som kommer att dra nytta av förbättrad medarbetarhälsa, personalbevarande samt minskad kostsam frånvaro", kommenterar Henrik Molin, Physitrack VD.

Fysiotest - en föregångare inom förebyggande modern hälso- och sjukvård

Fysiotest Europa AB fokuserar på förebyggande hälso- och sjukvård genom optimerad fysisk testning, utbildning, kostrådgivning och coachning av arbetskraft, både på individ- och organisationsnivå. Företaget tillhandahåller idrottsvetenskapliga upplevelser med individanpassad analys genom omfattande hälsoutvärderingar och blodprov, vilket möjliggör coachning av individens behov samtidigt som man sätter upp handlingsbara mål.

"Efter denna affär kommer vi att ha den bästa tekniken, metodiken och det interna teamet för att säkerställa att vi kan optimera vårt erbjudande för Physitrack"kunder över hela världen", fortsätter Henrik Molin.

Fysiotests grundare, Sami Seppänen, är en av Sveriges mest välrenommerade elitidrottare, bland andra som förbundskapten för det svenska tennislandslaget. Seppänen utvecklade företagets evidensbaserade analys- och coachingmetodik under årtionden av att arbeta med idrottare för att optimera deras hälsa och prestanda.

Fysiotests intäktsströmmar upprepas mycket med en klibbig kundbas. Det finns också utrymme att komplettera Fysiotests affärsmodell med en prenumerationsmodell som kommer att ge SaaS-liknande intäktsströmmar, i linje med hur Physitrack den kommer att verka över alla affärsområden på kort sikt.

"Vi är glada över att gå med Physitrack och dess koncernbolag ska vara en del av den moderna hälso- och sjukvårdens nya och innovativa dimension. Med Physitrack"är oöverträffad teknik i kombination med vår expertis och unika inställning till förebyggande, kommer vi att ha den bästa metoden och teamet för att optimera vårt erbjudande på våra befintliga marknader samtidigt som vi skapar förutsättningar för att leverera vår unika kundupplevelse över hela världen",kommenterar Sami Seppänen, Fysiotest grundare och VD.

Stärka det nordiska fotavtrycket och förbättra utbudet
Förvärvet av Fysiotest är en finansiellt accelererande affär som gör det möjligt för Physitrack att förbättra sitt vårderbjudande till att omfatta testning, bedömningar, analys och coaching. Det gör det också möjligt att Physitrack att dra nytta av den bevisade framgången för Fysiotests nordiska erbjudande på global nivå och utöka sitt vårdutbud i denna mycket intressanta region.

Physitrack kommer att integrera de viktigaste metoderna och processerna från Fysiotest i sitt kommande prenumerationsbaserade vårderbjudande, som syftar till att leverera en teknikcentrerad holistisk friskvårds- och vårdtjänst till små och medelstora företag, företag och privata sjukförsäkringsgivare. Detta nya erbjudande kommer att ge ytterligare en Physitrack för att tjäna pengar på potentialen hos förbättrade funktioner som avtalet medför. Man förväntar sig också att utnyttja ledningsgruppens talang och erfarenhet, inklusive Sami Seppänen och hans team av sakkunniga arbets- och sjukgymnaster, för att förbättra Physitrackpatientengagemangsteknik.

"Att ta itu med rådande luckor i virtuell vård och distansarbete öppnar nya vägar för tillväxt och eftersom vi slår in allt i en holistisk, nyckelfärdig, prisvärd och bekväm digital SaaS-lösning förväntar vi oss att avsevärt utöka vår adresserbara marknad."tillägger Henrik Molin, Physitrack VD.

Ekonomi och inköpspris

Under de tolv månader som slutar den 31 december 2021 förväntas Fysiotest spela in intäkter om 12,0 MSEK och justerad EBITDA om 1,8 MSEK eller en EBITDA-marginal på 15 procent. Per den 31 december 2020 uppgick Fysiotests bruttotillgångar till 2,8 MSEK. De initiala engångsintegrationskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK under sex månader.

På fristående basis förväntas Fysiotest genomföra tillväxt i linje med koncernens kommunicerade organiska försäljningstillväxtmål om mer än 30% årlig tillväxt på medellång sikt. Fysiotest förväntas också öka tillväxten över Physitrack"befintliga affärsområden på medellång sikt.

I linje med Physitrack"kommunicerade tillväxtstrategin kommer förvärvet att resultera i kortsiktiga marginalneddragningar, men över tid kommer Fysiotest att dra nytta av kostnadssynergier för att utnyttja Physitrack"överlägsen teknik, utvecklare och globalt nätverk av hälso- och sjukvårdspersonal, försäljnings- och supportpersonal och syftar till en närmare anpassning till Physitrack koncernens kommunicerade EBITDA-marginalmål om 40-45% inom 3 år.

Fysiotest förvärvas genom den juridiska personen Fysiotest Europa AB, som är registrerad i Sverige och finansieras med kontanter; Physitrack kommer att betala en total kontant köpeskilling om 15,0 MSEK i förskott för förvärvet, och ytterligare en potentiell sammanlagd tilläggsköpeskilling om 55,0 MSEK över fyra år under förutsättning att tillväxtmålen tänjs i linje med Physitrack"uppnås under den perioden.

För mer information se pressmeddelande: https://www.physitrackgroup.com/about/growth-strategy och Physitrack's Prospekt som offentliggjorts i samband med dess börsintroduktion: https://www.physitrackgroup.com/ipo/ipo.

Myndighetsgodkännande
Transaktionens slutförande är inte föremål för några stängningsvillkor, inklusive inga regulatoriska godkännanden.

För frågor vänligen kontakta:
Investor contact: Kristian Stålberg, +46 (0) 720 18 05 93, ir@physitrack.com
Mediakontakt: Kristian Stålberg, +46 (0) 720 18 05 93, ir@ .commedia@physitrack.com

Om Physitrack Plc
Physitrack Plc, som grundades 2012, är en global digital vårdgivare, främst inriktad på B2B-marknaden för fysioterapi och muskuloskeletal vård. Med personal på fyra kontinenter, kunder i 17 tidszoner och patienter i 187 länder, Physitrack är ett verkligt globalt företag.

Företaget har två affärsområden:
1. SaaS-baserad mjukvaruplattform (Software-as-a-Service) som är skräddarsydd för sjukgymnastik och muskuloskeletal vård och som omfattar kliniska hemövningar, utbildningsrecept, resultatuppföljning, triagering och Telemedicin.
2. Virtuellt förstahandsutbud av välbefinnande och vård med hjälp av teknikplattformen Physitrack och vårdpersonal baserad i Storbritannien.

Physitrack Plc har sitt huvudkontor i London, Storbritannien, och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (PTRK).

FNCA Sweden AB utses till Certified Adviser, info@fnca.se, +46 8 528 00399

Besök oss på https://www.physitrack.com/.

Om Fysiotest

Fysiotest Europa AB fokuserar på förebyggande modern hälso- och sjukvård genom optimerad testning, utbildning, kostrådgivning och coachning av arbetskraft, både på individ- och organisationsnivå. Företaget tillhandahåller sportvetenskapliga hälsoupplevelser med anpassad analys genom omfattande hälsoutvärderingar och blodprov, vilket gör det möjligt att coacha för att anpassa sig till en individs behov samtidigt som man sätter upp handlingsbara mål.

Resultatet är en unik helhetssyn på ett företags hälsostatus, samtidigt som varje medarbetare får anpassad rådgivning utifrån deras specifika förutsättningar och önskade mål. Företaget är verksamt i hela Norden med huvudkontor i Båstad.

Läs mer på https://www.fysiotest.se/.

Viktig information
Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte relaterar till historiska fakta och inkluderar uttryck som "tro", "uppskattning", "förutse", "förvänta", "anta", "förutsäga", "avser", "kan", "förutsätta", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika uppskattningar och antaganden som i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Fastän Physitrack anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, sådana framåtriktade uttalanden är föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Physitracks kontroll. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer och viktiga faktorer kan leda till att de faktiska resultaten väsentligen avviker från de resultat som uttryckligen eller implicit anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller endast från och med dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan att

Denna information är information som Physitrack är skyldig att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2021-09-30 08:30 CEST.

Är du redo att börja?

Bli en del av tusentals nöjda hälsovårdsproffs och ta din praktik till nästa nivå. En perfekt lösning för att stödja hela patientresan. Allt i en och samma app.

Övningar på recept
Insamling av resultatdata för att underlätta din analys
Telemedicin och meddelanden