Hur väl fungerar höftrehabiliteringen för patienten? Överväg att mäta det

Hur väl fungerar höftrehabiliteringen för patienten? Överväg att mäta det

Användning av patientrapporterade resultatmått (PROM) kan förbättra kommunikationen mellan läkare och patient, öka patientens tillfredsställelse, hjälpa till att övervaka effektiviteten av behandlingssvaret och till och med identifiera oidentifierade problem.

Läs nedan vad HOOS-12 är, när och hur det ska användas.

Ta inte bara vårt ord på det

Vad är HOOS-12?

HOOS (Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score) utvecklades för att bedöma hur en person uppfattar effekterna av sitt höftproblem. Med 40 frågor kan HOOS dock vara lite opraktiskt, och därför utvecklades den korta formen HOOS-12. HOOS-12 kan användas bland personer med höftbesvär, med eller utan höftartrit (OA).

Den genomsnittliga tiden för att slutföra HOOS-12 är bara några minuter jämfört med de genomsnittliga 10 minuterna för att slutföra HOOS.

När HOOS-12 används i stället för hela HOOS minskar respondenternas arbetsbörda med 70 %.

Den omfattar tre områden:

  • Smärta
  • Funktion/ADL
  • Livskvalitet (QOL)

Det möjliggör också separat poängsättning för varje område, vilket ger värdefull insikt i patientens upplevelser och de områden som påverkas mest.

När och hur använder man HOOS-12?

HOOS-12 kan användas av personer med höftbesvär, med eller utan höftartrit (OA). I klinisk praxis kan HOOS-12 användas för att övervaka effekterna av höftproblem inom en population, t.ex. för att bedöma effektiviteten av ett specifikt höftrehabprogram som din klinik tillhandahåller. Dessutom kan den användas för att övervaka hur enskilda patienter mår och reagerar på behandling.

HOOS-12 har validerats hos vuxna (medelålder 65 år) med höftledsartros som genomgått en total höftledsoperation (THR). Den befanns ha tillfredsställande tillförlitlighet (förmåga att ge konsekventa resultat) och liknande validitet (mäter vad som är avsett) och responsivitet (förmåga att upptäcka förändringar) som den fullständiga HOOS-versionen.

När den användes efter THR identifierades en takteffekt, vilket innebär att mer än 15 % av patienterna fick bästa möjliga poäng. Lägst tak effekt sågs när den sammanfattande effektpoängen användes (17 % av patienterna fick bästa möjliga poäng). Sammanfattningsvis kan man säga att efter THR är det troligt att många individer kommer att få poäng nära eller vid den övre gränsen, vilket gör det svårt att upptäcka ytterligare förbättringar, särskilt om man använder domänspecifika poäng. Det rekommenderas därför att om HOOS-12 används bland yngre, mer aktiva populationer, så används domänen "sport och rekreation" som ingår i HOOS med 40 frågor tillsammans med HOOS-12. Observera att de ovan nämnda mätegenskaperna ännu inte har fastställts för HOOS-12 i andra populationer än THR-populationer, vad vi vet.

HOOS-12 och Physitrack

När HOOS-12 administreras med hjälp av PhysiApp beräknas automatiskt de domänspecifika poängen för smärta, funktion och livskvalitet samt en sammanfattande poäng för höftpåverkan (som är ett genomsnitt av domänpoängen). I både den domänspecifika och den sammanfattande effektpoängen varierar poängen mellan 0 och 100, där 0 är den sämsta möjliga poängen och 100 den bästa möjliga poängen. När man använder den sammanfattande effektpoängen för att jämföra HOOS-svar från samma patient vid olika tillfällen, om förändringen i poängen är 28,0 eller mer kan förändringen tolkas som kliniskt signifikant, dvs. en förändring som är tillräckligt stor för att ha betydelse för patienten.

Om du behöver administrera HOOS-12 med hjälp av en pappersutskrift, som finns på Physitrack, kan du hitta en lättanvänd poängsättningsexcel på www.koos.nu, tillsammans med mer detaljerad information om måttet.

Förutom HOOS i sin helhet har vi nyligen lagt till HOOS-12 och "HOOS-12+ Sports and recreation domain" i biblioteket för resultatmått på Physitrack . Sök på "HOOS-12" för att hitta båda.

Referenser:

  • HOOS-12 Introduktion och användarhandbok, www.koos.nu
  • Chen, J., Ou, L. & Hollis, S.J. En systematisk genomgång av effekterna av rutinmässig insamling av patientrapporterade resultatmått på patienter, vårdgivare och hälsoorganisationer i en onkologisk miljö. BMC Health Serv Res 13, 211 (2013). https://doi.org/10.1186/1472-6963-13-211
  • Gandek B, Roos EM, Franklin PD, Ware JE Jr. En kort form av 12 punkter i Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS-12): test av tillförlitlighet, validitet och responsivitet. Artros brosk. 2019;27(5):754-761. doi:10.1016/j.joca.2018.09.017
  • Soh SE, Harris IA, Cashman K, et al. Minimal Clinically Important Changes in HOOS-12 and KOOS-12 Scores Following Joint Replacement. J Bone Joint Surg Am. 2022;104(11):980-987. doi:10.2106/JBJS.21.00741
  • Ackerman IN, Soh SE, Harris IA, et al. Prestanda hos HOOS-12- och KOOS-12-instrumenten för att utvärdera resultaten av ledproteskirurgi. Osteoarthritis Cartilage. 2021;29(6):815-823. doi:10.1016/j.joca.2021.03.003

Prenumerera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om nya funktioner och andra nyheter.

Genom att prenumerera godkänner du vår Integritetspolicy och ger ditt samtycke till att få uppdateringar från vårt företag.
Tack! Vi har mottagit din ansökan!
Oops! Något gick fel när du skickade in formuläret.

Core Clapton: Integrering av digital hälsa i osteopati

I en värld där kronisk smärta ökar och beroende av smärtstillande läkemedel är ett växande problem är Core Clapton Osteopathy en ledstjärna av hopp. Upptäck vilken roll digital hälsa spelar för osteopatin i deras uppdrag att förändra liv genom icke-kirurgiska, läkemedelsfria metoder för smärtbehandling.

9 sätt att automatisera administrationen på din fysioterapimottagning

Har du svårt att hantera din fysioterapimottagning på grund av tidsbrist? Upptäck en smartare lösning: programvara för praktikhantering. Det effektiviserar arbetsuppgifterna, minskar antalet fel och ger snabba vinster inom områden som tidsbokning, pappersarbete och administration.

Att behålla patienter: 5 beprövade sätt att förhindra att patienter slutar

Avhopp, nedgångar, patienter som inte orkar längre - oavsett vad du kallar det så händer det alla behandlare. Du behandlar en patient och gör vissa framsteg, men vid session två eller tre försvinner patienten. Låter det bekant? Det är inte det resultat du vill uppnå, och dessutom kostar det dig tid och pengar. Men precis som med din patients skada eller kroniska smärta kan du hjälpa till att minska och förebygga den! Så vilka åtgärder kan du som läkare vidta för att öka lojaliteten och förbättra resultaten för dina patienter?

Vilka åtgärder kan du som vårdpersonal vidta för att öka personalomsättningen och förbättra patientresultaten?

Bild från Movement Clinic

Movement Clinic möjliggör rörelse för att jobba mot ett större syfte

Movement Clinic letar alltid efter sätt att förbättra patienternas återhämtning. Med Physitrack tog de ett steg närmare att hjälpa patienterna att uppnå bättre välbefinnande och rörelse.

> 1100

anställda

2018

har använt Physitrack sedan

> 12,000

operationer per år

Bild från Movement Clinic

Movement Clinic möjliggör rörelse för att jobba mot ett större syfte

Movement Clinic letar alltid efter sätt att förbättra patienternas återhämtning. Med Physitrack tog de ett steg närmare att hjälpa patienterna att uppnå bättre välbefinnande och rörelse.

> 1100

anställda

2018

har använt Physitrack sedan

> 12,000

operationer per år

Bild från Movement Clinic

Movement Clinic möjliggör rörelse för att jobba mot ett större syfte

Movement Clinic letar alltid efter sätt att förbättra patienternas återhämtning. Med Physitrack tog de ett steg närmare att hjälpa patienterna att uppnå bättre välbefinnande och rörelse.

> 1100

anställda

2018

har använt Physitrack sedan

> 12,000

operationer per år

pil till vänster
pil till höger

Är du redo att börja?

Anslut dig till tusentals nöjda läkare och ta din praktik till nästa nivå. Din perfekta lösning för att stödja hela patientresan. Allt i en och samma app.

Fysisk aktivitet på recept
Analys av resultat
Telemedicin och meddelanden