Physitrack: De patiënt iets 'tastbaars' meegeven buiten het ziekenhuis.

Ook de tweedelijnszorg weet Physitrack steeds beter te vinden. Om een beter beeld te krijgen van het gebruik binnen deze setting spraken we met Judith Belfroy, fysio-manueel therapeut van het Laurentius ziekenhuis in Roermond.

Het Laurentius ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis voor de inwoners van midden Limburg en wil klantgerichte, toegankelijke en efficiënte zorg leveren. Samen met de zorggroep bevindt de revalidatieafdeling zich in een gebouw naast het ziekenhuis waar wordt gewerkt in drie pijlers van zorg; revalidatiedagbehandeling, poliklinische fysiotherapie en klinische fysiotherapie. In totaal heeft het centrum een team van 35 werknemers, waarvan 16 fysiotherapeuten.

De revalidatieafdeling gaf huiswerkoefeningen en voorlichting voorheen altijd mondeling of op papier mee. Er bestond een gestandaardiseerd bestand met afbeeldingen waar zorgverleners de oefeningen vanaf konden halen maar dit bleek niet doeltreffend genoeg. “Wij behandelen als afdeling mensen van alle doelgroepen met een breed scala aan klachten”, vertelt Judith ons. “Wat wij zochten was een manier om de behandelingen efficiënter te maken en patiënten oefeningen beter uit te laten voeren. We merkten dat de instructies die we gaven vaak niet één op één overkwamen en daardoor ook vaak werden vergeten. Daarnaast was het voor ons ook heel belangrijk om een oplossing te vinden waarmee we goede nazorg konden leveren en een extra stok achter de deur kunnen zijn. Een amputatiepatiënt behandel je bijvoorbeeld bijna een jaar; als het revalidatietraject dan is afgelopen valt er voor de patiënt ineens een stukje hulp en ondersteuning weg. We wilden deze mensen iets bieden om laagdrempelig contact met ons op te kunnen nemen en thuis actief te kunnen blijven.”

"We merkten dat de instructies die we gaven vaak niet één op één overkwamen en daardoor ook vaak werden vergeten."

Eén van de collega’s van Judith heeft op een symposium de stand van Physitrack bezocht en is zo in contact gekomen met Frank (partner bij Physitrack). Frank is uitgenodigd om binnen de vakgroep meer toe te lichten over het gebruik van eHealth binnen de zorg. Uiteindelijk heeft het ziekenhuis van een innovatiebudget gebruik kunnen maken om 5 licenties aan te schaffen en gebruikt de afdeling sinds juli 2017 het platform voor hun eHealth-diensten.

Judith vertelt: “De toegevoegde waarde voor ons en de patiënt is vooral dat een volgende afspraak later kan worden gepland omdat iemand nu zelf thuis aan de slag kan. Daarnaast kun je als patiënt veel laagdrempeliger contact opnemen met de zorgverlener en daar zit voor ons heel veel tijdwinst in. Ik vraag patiënten vaak om goed te rapporteren, zo kan ik mezelf inlezen voordat de volgende afspraak begint en kan ik in de behandeling de evaluatie heel kort houden. Ik merk dat patiënten zich sneller gehoord en serieus genomen voelen; iets wat ik erg belangrijk vind als ik goede zorg wil leveren. Onze patiënt weet dat hij nu ergens op terug kan vallen.”

"Onze patient weet dat hij nu ergens op terug kan vallen."

“Ik ervaar het gebruik van Physitrack zelf altijd een beetje alsof ik online aan het winkelen ben. Je stopt de oefeningen en voorlichtingsmateriaal in het winkelmandje en met drie keer klikken kun je een oefenprogramma meegeven.” Zowel Judith als haar collega’s voegen zelf veel vragenlijsten en voorlichtingsmateriaal toe. Zo creëren zij samen steeds meer en bredere content vanuit hun eigen visie. 

In de toekomst wil de afdeling een aantal eigen tablets aanschaffen waarop fysiotherapeuten de Physitrack app kunnen downloaden en zo klinische patiënten kunnen instrueren. Ook willen ze graag de slogan ‘Better in better out’ oppakken: hoe beter mensen qua conditie, kracht en gezondheid het ziekenhuis binnenkomen, hoe sneller ze na hun operatie herstellen en het ziekenhuis kunnen verlaten en zo de ligkosten omlaag kunnen brengen. “Het idee is om Physitrack ook aan de voorkant van de behandeling in te gaan zetten,” zegt Judith. “Mensen krijgen ook voor hun operatie al een oefenprogramma mee om thuis te doorlopen, maar hoe hiermee wordt omgegaan verschilt binnen generaties. De 65+’er denkt vaak nog dat hij in een pyjama in bed kan gaan liggen en dan vanzelf beter wordt terwijl de jongere generatie gewend is om in beweging te komen en te blijven. Dit is iets waar we in de ziekenhuisfysiotherapie sowieso naartoe moeten en ik denk dat Physitrack hier een grote rol in kan gaan spelen.”

"Het idee is om Physitrack meer aan de voorkant van de behandeling in te zetten."