Op bezoek bij azVesalius in België: in gesprek met Etienne Bosch

Onlangs is Physitrack virtueel langsgegaan bij azVesalius, waarbij we hebben gesproken met Etienne Bosch – een van de nieuwe gebruikers van het digitale zorgplatform binnen de revalidatie-afdeling van het ziekenhuis in Tongeren, België.

Etienne is reeds gedurende een 16-tal jaar als kinesitherapeut (=”fysiotherapeut” in Nederland) werkzaam in het azVesalius, waarvan sinds 2016 op de ambulante revalidatie. Samen met het team staat hij dagelijks in voor een 100-tal patiënten en dit binnen verschillende pathologie-groepen gaande van rug-en nekschool, orthopedische, neurologische, oncologische problematiek en hart-en longrevalidanten.

“Binnen ons revalidatiecentrum hanteren wij de visie ‘Sterk in Beweging’ waarbij de focus dus ligt op actief bewegen en dit binnen een multidisciplinair kader.

Van daaruit werken wij dus nauw samen met de eerstelijnszorg alsook met de verschillende ziekenhuizen zowel binnen als buiten ons netwerk. Behandelprotocollen en -verslagen worden hier sinds kort ook digitaal verstuurd via elektronische patiëntendossiers.

Mede daar is het idee gerezen dat de ‘documenten met oefenprotocollen en tekeningen’ die in het verleden werden meegegeven aan de patiënten, ook een digitale upgrade konden gebruiken.

Voor ons leek dit zowel een investering ten voordele van de patiënten alsook ten voordele van de therapeuten gezien dit een enorme tijdswinst met zich mee zou brengen.

Vanuit de privésector kende en werkte ik al jaren met verschillende aan elkaar gelinkte softwareprogramma’s. Met dit als basis en de revalidatieafdeling als uitgangspunt zijn we de markt opnieuw gaan verkennen en heeft ons team naeen strenge selectie van verschillende digitale oefenplatformen besloten dat Physitrack het best en meest aansloot bij onze wensen.

Startend dus vanuit de papieren oefenprogramma’s, met zowel basis als gevorderde inhoud,  worden bij specifieke problemen of bij nood aan extra uitdaging de extra mogelijkheden van Physitrack erbij betrokken. Alle aangereikte oefenschema’s van Physitrack, digitaal aangeleverd aan de patiënten, worden in onze oefenzaal overlopen samen met de patiënt en zo nodig aangepast. Ongeveer 90% van de patiënten installeert de app. De patiënt weet wat hem te wachten staat, het voelt vertrouwd en in eerste instantie gaat hij hiermee graag aan de slag.

De uitdaging zit vervolgens in de opvolging. Therapietrouw is en blijft een belangrijke factor voor het welslagen van het behandelingsconcept. Laat het nou net daar zijn dat het schoentje vaak knelt. De creativiteit van patiënten aangaande moeilijkheden/smoezen qua opvolging/verderzetting van hun thuisprogramma’s is soms verbazingwekkend.

Dankzij de controle functie die je als therapeut hebt, kan je perfect opvolgen of de patiënten al dan niet therapietrouw zijn.  Hetgeen ons dan weerde mogelijkheid geeft de patiënt bij te sturen en te ondersteunen waar mogelijk.

Een tip voor alle collega’s in het werkveld: Probeer het concept van digitale zorg zeker eens uit.

Het is een degelijke meerwaarde bij therapie en een extra service voor de patiënt. Binnen het veld van de digitale oefenprogramma’s heeft het feit dat Physitrack werkt met uniforme, duidelijke oefenmaterie aangevuld met videofragmenten een echte meerwaarde. Bovendien is het gebruiksvriendelijk zowel voor de patiënt als voor de therapeut en is het multi-inzetbaar op alle digitale dragers (PC, tablet, smartphone…).

Daarenboven heeft Physitrack een goede achterban waarop je altijd beroep kan doen, wat uiteindelijk voor ons het verschil maakt.

Met Physitrack loopt digitale zorg op wieltjes. Op zijn Vlaams gezegd: ‘een toffe tool!’”

Met dank aan Etienne voor een gezellig gesprek! We wensen hem en de revalidatieafdeling van azVesalius al het beste toe! 

 Aanvullende tips: