Terug naar pers-pagina

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft duidelijkheid: ‘Fysiotherapie op afstand’ is nu mogelijk onder prestatiecode 1000

15/8/2019

Na 2 jaar onderzoek, overleg en onderhandeling is het gelukt helderheid te krijgen over het videoconsult onder prestatiecode 1000. Dat vertelt Frank van Zon, programmadirecteur bij Physitrack, een aanbieder van software en oefenprogramma’s die fysiotherapie op afstand mogelijk maken. Hoe is online fysiotherapie ontstaan? En welke mogelijkheden hebben fysiotherapeuten en hun patiënten nu?


Het ontstaan


Fysiotherapie op afstand is al lange tijd onderwerp van gesprek. In 2010 begonnen HC Health met HelloFysio en De Fysio Online en Mijn Fysio Online als één van de eersten met het aanbieden van online fysiotherapie. HelloFysio kreeg snel voet aan grond in de bedrijfszorg, maar in de reguliere fysiotherapie bleek het voor hen lastig dit soort e-health diensten aan te bieden. Mijn Fysio Online en e-Vitality kregen wel voet aan de grond in de reguliere zorg en zijn op een gegeven moment gefuseerd, maar tot een algemene vergoeding kwam het nooit. Ook Martine Rooth, oprichtster van eHealth88 en fysiovoorjou.nl, zag kansen. Toch besloot zij haar pijlen uiteindelijk te richten op andere ondersteunende online diensten voor fysiotherapeuten. Zo verdween online fysiotherapie weer naar de achtergrond. In 2016 begon het mede door Apple ontwikkelde e-health platform Physitrack met een uitbreiding van haar functionaliteiten. Naast thuisoefeningen en voorlichting behoorden nu ook videoconsultatie en chat tot de mogelijkheden. Vervolgens kwam online fysiotherapie ter sprake in verschillende pilots, onder andere met OHRA, en kreeg het onderwerp hernieuwde aandacht.

Belangstelling van de overheid


In 2017 deed Physitrack na hun finaleplaats voor de Nationale Zorginnovatieprijs mee aan een project van het ministerie van VWS, waarin ‘versnellingsmakelaars’ meekeken naar de knelpunten voor online mogelijkheden in de fysiotherapie. Hierbij kwam naar voren dat het videoconsult binnen de fysiotherapie nauwelijks bekend was, terwijl er toch legio indicaties zijn voor een behandeling op afstand. Fysiotherapeuten die wél interesse hadden, werden bij de NZa doorgestuurd naar de ‘telefonische zitting’. En ook bij zorgverzekeraars vingen ze bot. E-health werd gezien als een te breed begrip waarvoor geen ruimte bestond binnen de bestaande declaratiestructuur. Met het project zette het ministerie voor het eerst in op ‘individuele zitting fysiotherapie’, waarbij sprake is van een eerste intake en onderzoek in de praktijk. Op deze manier zou de patiënt in ieder geval één keer in de praktijk zijn geweest en de diagnose in de praktijk zijn gesteld, waarna verdere behandeling eventueel op afstand kon plaatsvinden indien daar noodzaak of behoefte toe is.


Geen beperkingen


Frank van Zon van Physitrack heeft vervolgens navraag gedaan bij alle zorgverzekeraars om te achterhalen of er beperkende factoren waren voor behandelingen via videoconsult onder code 1000. Na meerdere overlegmomenten en diepgravende onderzoeken bleek dit niet het geval en blijkt dat zorgverzekeraars het beleid van de NZa volgen. Een zitting hoeft dus niet meer per se fysiek in de praktijk van de fysiotherapeut plaats te vinden.

In de ‘Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie BR/REG-19101’ wordt individuele zitting fysiotherapie tegenwoordig beschreven als: De individuele zitting reguliere fysiotherapie is een ononderbroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.*

Ook staat in de 'Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020' dat de fysiotherapeut digitale zorg kan declareren: “De zorgaanbieder kan gebruikmaken van de beschreven reguliere prestaties om digitale zorg te declareren. In de paramedische sectoren zijn dat vaak prestaties voor een zitting, zoals een zitting op afstand via een beeldschermcontact.”**


Voorwaarden van verzekeraars


Zilveren Kruis, Menzis, ONVZ, Zorg & Zekerheid en CZ hebben vrijwel direct aangegeven positief te staan tegenover deze e-health ontwikkeling. Bij andere zorgverzekeraars duurde het iets langer voor de inkoopafdeling aangaf dat het mogelijk is patiënten op afstand te behandelen, maar ook zij geven aan het beleid van de NZa te volgen. De zorgverzekeraars hebben wel een paar voorwaarden gesteld. Zo moet er een bestaande behandelrelatie zijn om te declareren onder prestatiecode 1000, net zoals bij de zitting in de praktijk. Zowel de NZa als zorgverzekeraars geven aan dat de behandeling op afstand qua duur, kwaliteit en inhoud gelijk moet zijn aan een behandeling in een praktijkruimte. Daarnaast staat in meerdere contracten dat een videoconsult aan de kant van de fysiotherapeut moet plaatsvinden in een ‘goed geoutilleerde ruimte’. Dat betekent bijvoorbeeld dat de ruimte privacy moet bieden en dat de communicatie beveiligd moet zijn. Bovendien moet de fysiotherapeut gebruik maken van een veilige online (fysiotherapie-)oplossing, waarbij voldoende opties aanwezig zijn om een patiënt veilig en uitgebreid te ondersteunen. Physitrack wordt hierbij geprefereerd vanwege de vele aanvullende opties, het AVG-beleid en individueel af te sluiten Verwerkersovereenkomsten, maar andere videobelopties behoren - mits voldaan aan AVG-eisen - ook tot de mogelijkheden. Naast deze voorwaarden wordt geadviseerd goed vast te leggen in het behandeldossier dat besproken is om de behandeling via deze weg plaats te laten vinden en er akkoord is vanuit de patiënt om misverstanden te voorkomen.


Conclusie


De weg ligt open voor fysiotherapeuten om een start te maken met de behandeling op afstand. Er hoeft immers geen aparte facultatieve prestatie te worden aangevraagd als de fysiotherapeut en zijn patiënt samen kiezen voor behandeling via beeldschermcontact in plaats van een fysieke zitting. De fysiotherapeut kan de behandeling declareren onder code 1000 als er een bestaande behandelrelatie is en de behandeling qua kwaliteit en duur overeenkomt met een reguliere behandeling. Zorgverzekeraars hanteren voor deze behandelwijze geen beperkende voorwaarden en volgen het beleid van de NZa.

Meer informatie

Physitrack biedt een e-health platform met tarieven vanaf € 9,95 per maand. Voor meer informatie kunt u kijken op www.physitrack.nl of een e-mail sturen naar info@physitrack.nl.


*Bron: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_213672_22/1/

**Bron: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_280639_22/1/